Obchodné meno: Ľuboslav Legát
AUTOŠKOLA LEGI
Mlynská 1120/6, 053 42
Krompachy
Tel. číslo: +421 918 211 222
IČO: 48055859 DIČ: 1078421454
živnostnenský register: Okresný úrad
Spišská Nová Ves
Číslo živnostenského registra: 860-22934